101 Годишната  Баба Стана от Петричко не е яла никога Кренвирши и Салам!

Вижте Повече във Видеото.