Слепите прогледнаха, заспалите се събудиха, и всички в купом осъзнаха, че от “будали” са се превърнали в”малки сиви мишлета”, през 29-годишният преход на върховна демокрация! Демокрация, заприличала на “миша дупка, приютила себеподобните си! И по естествен път заприличали на такива и комуникацията помежду им се свеждала единствено и само до определението ”мишки” ! Казвали си го навсякъде! ”Ние сме мишките в парламента. А”мишките” Във Big Brother ги конкурирали с надеждата да не бъдат изпреварени!Евлюция на “мишки и плъхове” за сметка на “будалите”,които ги захранвали години наред за тази им трансформация.