До този странен извод е стигнал акад. Леонид Александрович Китаев-Смик – лекар, фармаколог, съвременен аналитик и експeриментатор. Той е този, който е подготвял първите съветски космонавти и е написал монументално изследване за стреса. Руският учен е стигнал самостоятелно до страшните изводи от последствията от съвременната мода на разголване при жените. Автор на уникална монография, резултат от многогодишните му трудове: „Психология на стреса: психологическа антропология на стреса”.

Предлагаме ви интервю с акад. Китаев по повод тези негови изводи.

– Акад. Китаев, вашата книга е с обем повече от 900 страници, но за влиянието на женското разголване като стрес за мъжете са написани само 4 страници и една графика. Вероятно това е резултат от многобройни експерименти. Но моля да отговорите как самият вие сте подхванали тази проблематика, какво ви е подтикнало да се заемете с такава странна тема?
– Аз самият попаднах в болница, бях тежко болен. И тогава ми се появи поредното научно озарение. И започнах да изследвам това явление. Сега в книгата ми има такава глава: „Онкологичните болести на „сексуалния стрес”. Цялата книга е посветена на различните аспекти на такова многостранно явление като стреса, но наред с всичко останало ми се прииска да открия, да разбера причините, предизвикващи онкологични болести при мъжете и жените. През последните десетилетия заболяванията от аденом (доброкачествен тумор) и рак на простатата като епидемия поразяват мъжете в страните от европейско-американската цивилизация. В началото на 21-ви век при 40 на сто от мъжете се открива аденом, а у тези, които са надхвърлили 40-те, този показател е вече 50 на сто. В САЩ патолозите са откривали рак на простатата при 80 на сто от мъжете, починали след 60-годишна възраст. Иначе казано, много от тях не са доживели до същинските коварни прояви на тази болест. И ето ви парадокса: в мюсюлманските страни няма такъв растеж на заболеваемост от рак на простатата при мъжете!

– Но защо? Не е тайна, че страните от Запада имат много по-развита медицина и като цяло по-високо ниво на живот?
– Ето до какъв извод стигнах аз. В страните, където господства „консуматорското общество”, през последните десетилетия се превърна в норма дамското облекло, подчертаващо и разголващо женските прелести, казано на научен език – вторичните полови признаци на жените. Плоските дамски коремчета и пъпове се превърнаха в натрапчиво ежедневие… А също така провокативните за мъжете закръглени форми от стегнатите и опънати стрейч-джинси и още повече – широко отворените деколтета… Аз гледам на това като лекар, като физиолог: всичко това са сигнали, пробуждащи у мъжете силно желание и полово влечение.

Средно всеки градски мъж вижда такива „сигнали” по 100-200 пъти на ден. И по тази причина неговото силно желание и полово влечение, не получавайки реализация, се изтласква в подсъзнанието. Мъжът сякаш не го забелязва, но независимо от това кръвта получава андрогени. Обаче – и ето тук е ключът към разбирането на процеса –

андрогените се отделят в кръвта 

не в голямо (т.е. онкологично безопасно) количество, а в средна дозировка. Именно тя е канцерогенна. И в крайна сметка, възбуждайки се често, без да получи удовлетворение, мъжът получава вътре в своя организъм такава канцерогенна, разрушителна атака, която води до онкологичен изход.

– Извинявайте, но по тази логика излиза, че всяко възбуждане трябва да доведе до удовлетворяване?
– Да, такъв е механизмът, заложен в природата. Физиологичните отношения между мъжа и жената са инструмент за възпроизводство на рода. Той във всички прояви е полезен за организма. Затова, между другото, религията поощрява браковете и съпружеските отношения. Ще ви приведа пример от живота на животните – за нагледност и разбиране на физиологията. Самката инстинктивно търси най-добрия самец, по-способен за възпроизводство на жизнено, здраво и устойчиво потомство. И в същото време отхвърля слабите самци. Но желанието у същите тези „по-слаби” самци си остава – то не е удовлетворено и е потиснато… Съдържанието на андрогени в тяхната кръв се съхранява – не се повишава, но както казах – именно тази средна дозировка е онкологично опасна.

С времето те губят потенцията си, а след това развиват рак. Ето по този механизъм се отхвърлят слабите, „недобрите” самци. А в науката сега се натрупват данни за това, че аналогични процеси произтичат и при хората. Затова модерно подчертаните женски прелести, провокиращи полово влечение у мъжете, може да се разглежда като създаване на „сексуален стрес”. Заради него се отключва сложен вътреорганизмен комплекс от „сексуална отхвърленост”, завършвайки с полово безсилие и дори с рак.

– В това ли е обяснението защо богатите и развити народи от Запада измират?
– Да, разбира се, това е един от основните механизми. Аз стигнах до този извод и се стремя той да придобие публичност, да стигне до всички: модата, разголваща жените,

води европейските етноси към измиране 

Тяхното място на земята се заема от народи, пазещи целомъдрието и „външните полови белези” на своите жени. А по този начин те, жените, пазят и своите мъже. И на първо място, това са ислямските народи.

– Но какво ще кажете за това, че има народи в Африка, Азия и Южна Америка, където ходят не просто полуоблечени,  а чисто голи… Там е прекалено горещо… Как ще обясните това?
– Аз ще ви задам контра въпрос: а дълго ли живеят такива народи като цяло и отделни личности в частност? Висока ли е тяхната култура и цивилизация? Разберете: култът към разголеното тяло, завладял навремето античните гърци и римляните, е довел до тяхното измиране. Къде са те сега? Изтрити от картата на планетата. При това изтрити не толкова от войните, които са водели непрекъснато, колкото от вътрешното им разрушение. Това, което е казано в Библията и Корана за обитателите на градовете Содом и Гомор, е един от многобройните примери. Те са тръгнали по пътя на саморазрушението, нарушавайки законите на природата и счупвайки естествените й механизми (между другото „содомизмът” хомосексуализмът – това е пределното изражение на този хедонизъм, господство на чувствеността, към което води разголването). И въпреки всичко има народи, спазващи традиционните ценности на своите предци. Това са мюсюлманските етноси, да не забравяме обаче, че такива са били и предците на съвременните славяни. Вижте какво е било дамското облекло през ХІХ век в славянските народи: дрехите са прикривали тялото с просторни, дългополи рокли, шафрани, с нищо не подчертавайки фигурата, в т.ч. и гърдите. Това е ярко, празнично, многоцветно облекло, често с преобладаващо на червеното. Така облечената жена също е привличала мъжете, но без еротични призиви. Разгледайте древните фрески и ръкописи, портретите на дамите от минали векове, образа на селянката и ще видите култура на целомъдрено красиво женско облекло.

Яна БОЯДЖИЕВА     | Източник: zdrave.to